Katalog produktów
Pudła prasowe & archiwizacja periodyków

Mogą służyć do gromadzenia i archiwizowania periodyków lub materiałów informacyjnych i sprzedażowych.

Umożliwiają przedstawianie zagadnienia w postaci niezależnych broszur lub wydawnictw i podkreślenie ich związku poprzez wspólną oprawę.

Marketing, za główną zaletę pudła prasowego bądź segregatora na periodyki, będzie uważał możliwość długookresowego, planowego, przywiązania abonenta wydawnictwa do produktu, za pomocą dosyłania kolejnych numerów / tomów i aktualizacji do już posiadanej treści.