Gdzie nie zaznaczone inaczej, wszystkie marki i znaki graficzne należą do POLYmedia Tomasz Dorosz lub Zakładu Produkcyjnego POLY Małgorzata Dorosz.

W celach informacyjnych, na stronie POLYmedia Tomasz Dorosz, mogą się znaleźć loga i inne znaki graficzne klientów Zakładu Produkcyjnego POLY Małgorzata Dorosz lub POLYmedia Tomasz Dorosz lub znaki graficzne i loga wykonywane na produktach Zakładu Produkcyjnego POLY Małgorzata Dorosz lub przez Zakład Produkcyjny POLY Małgorzata Dorosz na zlecenie na produktach obcych umieszczane. Znaki te i loga mogą być, i w większości przypadków są prawnie zastrzeżonymi znakami towarowymi tych podmiotów.

  • ul. Czechowicka 4
  • 04-218 Warszawa
  • POLSKA
  • +48 (0) 22 610-59-44
  • info@polymedia.pl

  • www.polymedia.pl