Informacje i dane na tych stronach nie stanowią zapewnienia lub gwarancji, niezależnie czy są wyrażone wprost czy domniemywane. W szczególności nie stanowią gwarancji czy zapewnienia dotyczącego właściwości, jakości, rodzaju, możliwości handlowych, zastosowania do określonych celów lub nienaruszania praw i patentów.

Na naszych stronach mogą się znaleźć linki do innych stron sieci Internet. Nie mamy żadnego wpływu na ich treść i zawartość. Dlatego nie ręczymy za aktualność;, prawidłowość, kompletność oraz jakość informacji tam zawartych. Na tym tle dystansujemy się od wszystkich zawartości tych stron. Ta deklaracja dotyczy wszystkich zawartych na naszych stronach linków do stron zewnętrznych i ich zawartości.