Copyright 2005 POLYmedia Tomasz Dorosz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie teksty, fotografie, grafiki, dane audio i wideo, animacje jak i ich układ podlegają prawu autorskiemu i innym prawom ochronnym własności intelektualnej. Nie wolno ich kopiować dla celów handlowych lub dalszego przekazywania lub zmieniać i stosować na innych stronach internetowych. Dane ze strony Polymedia Tomasz Dorosz wolno zapisywać i wolno tworzyć linki do stron POLYmedia Tomasz Dorosz, o ile strony POLYmedia Tomasz Dorosz, będą jedyną częścią składową okna nawigacyjnego, a ich zawartość nie zostanie zmieniona ani skrócona.

  • ul. Czechowicka 4
  • 04-218 Warszawa
  • POLSKA
  • +48 (0) 22 610-59-44
  • info@polymedia.pl

  • www.polymedia.pl