Sprawy jakości traktujemy poważnie.

Działamy w oparciu o opracowaną przez nas Politykę Jakości i na bazie tej polityki wdrożyliśmy System Zarządzania jakością.

Nasz System zarządzania jakością sprostał wyzwaniu certyfikacji według normy EN ISO 9001:2000 w 2005r.

ISO 9001 to ciesząca się największym uznaniem na świecie norma jakości, z której korzysta ponad 750 tysięcy organizacji w 161 krajach. Jej założenia odnoszą się nie tylko do systemów zarządzania jakością, lecz również do ogólnych kwestii związanych z systemami zarządzania.

Skuteczność normy jest corocznie potwierdzana certyfikatem przez "The British Standards Institution"-współtwórce norm z serii ISO 9000.

Najnowszy certyfikat potwierdza zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami ISO 9001:2008.

Ważność i autentyczność certyfikatu FS 97414 można sprawdzić online na stronach "The British Standards Institution".