Polityka Jakości przedsiębiorstwa „Zakład Produkcyjny Poly Małgorzata Dorosz” posługującego się marką handlową „POLYmedia

1. Polityką jakości marki jest podnoszenie świadomości marki, poprzez podejmowanie
działań plasujących markę „POLYmedia”, na rynku producentów:
1.1. produktów biurowych w wersji spersonalizowanej (reklamowej) i standardowej
1.2. środków reklamy BTL oraz produktów obsługi sprzedaży (POS)
1.3. specjalistycznych usług poligraficznych i introligatorskich2. Politykę jakości wobec odbiorców prowadzimy poprzez:
2.1. Poznawanie trendów na rynku oraz wymagań i oczekiwań naszych odbiorców. Zastosowanie metody ich systematyzowania i opisania w celu wykorzystania przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych.
2.2. Rzetelne informowanie odbiorcy o ofercie produkcyjnej „POLYmedia”.
2.3. Dostarczanie produktów o dokładnie takich parametrach, i w terminach o jakich klient został uprzednio poinformowany wg zasady:
2.3.1. Produkt spełniający niższe standardy niŜ uzgodnione, jest produktem nie
spełniającym norm jakości.
2.3.2. Produkt spełniający wyższe standardy niż uzgodnione jest produktem spełniającym normy jakości tylko wówczas kiedy:
2.3.2.1. jest to zgodne z oczekiwaniami klienta i zaakceptowane przez niego,
2.3.2.2. wyższy standard produktu nie powoduje wyŜszych kosztów3. Politykę jakości w przedsiębiorstwie prowadzimy poprzez:
3.1. Systemowe zapobieganie przyczynom powstania nieprawidłowości poprzez ciągły rozwój Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 oraz innych systemów zarządzania.
3.2. Podejmowanie wyłącznie działań generujących przychód, pokrywający wszystkie koszty podjętego działania i przynoszący premie na utrzymanie i rozwój przedsiębiorstwa.
3.3. Permanentne udoskonalenie parku maszynowego
3.4. Podnoszenie standardów stanowisk pracy i ich otoczenia
3.5. Stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych na wszystkich stanowiskach. w zakresie przydatnym przedsiębiorstwu i stabilizacja zatrudniania.Data zatwierdzenia 29.04.2005r. Zatwierdził: Stanisław Dorosz